GÜVEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.’NİN
FAALİYETLERİNDEN TAMAMEN FERAGAT ETMESİNE İLİŞKİN DUYURUŞirketimizin kendi isteği doğrultusunda; faaliyet yetki ve izinlerinden tamamen feragat etme talebi Sermaye Piyasası Kurulu’nun 14.02.2019 tarih ve 10 sayılı toplantısında olumlu karşılanmış ve 2019/10 sayılı bülteninde yayınlamıştır.

Bu karar doğrultusunda 11.11.2015 tarih K-007(078) sayılı Kısmi Yetkili Aracı Kurum Yetki Belgesi iptal edilmiştir. Bundan sonra  şirketimizdeki hesabında bakiyesi kalan yatırımcıların tüm talep ve işlemleri Takasbank ve MKK A.Ş. tarafından takip edilecek ve yerine getirilecektir.

Kamuoyuna önemle duyurulur.

GÜVEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.İLGİLİ KURUMLARIN İLETİŞİM BİLGİLERİ :

TAKASBANK- TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. TEL : +90 (212) 315 25 25

MKK-MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.                TEL : +90 (212) 334 57 00
İstanbul
Frankfurt
New York