GÜVEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.’YE İLİŞKİN
SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN YAPILAN DUYURU

Güven Menkul Değerler A.Ş. (Şirket) faaliyet izinlerinin tamamının iptal edilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu’na (Kurul) başvuruda bulunmuştur. Başvurunun Kurulca uygun görülmesi halinde Şirket sona ermek ya da faaliyet konusunu değiştirmek suretiyle sermaye piyasası faaliyetlerini durduracak ve aracı kurum olma niteliğini kaybedecektir. Bu nedenle, Şirket’ten yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerle ilgili olarak herhangi bir hak veya alacağı bulunduğu iddiasında olan müşterilerin, dava açılmış olması halinde dava açıldığına ilişkin mahkemeden alınacak derkenarı, takip yapılması durumunda takibe ilişkin belgeleri ya da aracı kurum nezdindeki hesabı ile mutabık olmadığı tutara ilişkin beyanı işbu ilan tarihinden itibaren (ilk ilan tarihi 06/09/2017) 3 ay içinde Şirkete ve Kurula göndermeleri gerekmektedir. Müşterilerin hak kaybına uğramamaları bakımından kamuoyuna önemle duyurulur.

Sermaye Piyasası Kurulu
Adres: Eskişehir Yolu 8. Km No:156 06530 ANKARA
Tel: +90 (312) 292 90 90
Faks: +90 (312) 292 90 00

Şirketin unvanı : GÜVEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Adresi : Teşvikiye Mahallesi Şakayık Sokak Nişantaşı Plaza
No: 40 Kat:3 Daire: 13 34365 Şişli - İstanbul
Telefon Numarası : 0 212 232 44 74
Fax Numarası : 0 212 232 44 47
İstanbul
Frankfurt
New York